RODO

Jesteś tu: » Strona główna » RODO

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych:

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej z siedzą w 32-740 Łapanów 195. jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

- dane zbierane i przetwarzane są w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Łapanowie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

- dane w postaci:

 • plików lub informacji przechowywanych na dysku twardym komputera;
 • plików lub informacji zapisanych na nośnikach komputerowych;
 • wersji roboczych lub gotowych dokumentów wydrukowanych na papierze;
 • w wersji papierowej

 mogą być przekazane upoważnionemu podmiotowi zewnętrznemu w celu realizacji zadania,

- podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w przypadku realizacji zadań szkoły,

- przysługuje Pani/Panu prawo wglądu, dostępu do treści danych, ich sprostowania,

- przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania o ile ich przetwarzanie nie jest wymagane przepisami prawa,

- posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania o ile ich przetwarzanie nie jest wymagane przepisami prawa, prawo do przenoszenia danych,

- jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, na podstawie złożenia stosownego pisma do administratora danych osobowych,

- przetwarzanie danych dotyczy takich danych, jak:

 • imion i nazwisk,
 • wieku,
 • płci,
 • adresów zamieszkania,
 • PESEL,
 • numerów telefonu,
 • adresów e-mail,
 • REGON,
 • NIP,
 • statusu cywilnego,
 • wizerunku,
 • wykształcenia,
 • znajomości języków,
 • posiadanych certyfikatów,
 • dokumentacji pracowniczej,
 • wyników w nauce (np. ocen),
 • umiejętności obsługi maszyn,

- dane będą przechowywane w zależności od potrzeb i spełniania obowiązków prawnych,

- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  o ochronie danych,

- dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego  z siedzibą: 32-740 Łapanów 195 to: e-mail: g.statek@lapanow.pl,  tel. 793205085

 

 

 

 

           25.05.2018r.                                                                                             Dorota Twaróg