Dzień Otwarty - 10 grudnia 2017r.

Jesteś tu: » WYDARZENIA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 » Dzień Otwarty - 10 grudnia 2017r.

Pomóc rodzinie wychować dzieci.

 

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Łapanowie 10 grudnia 2017 roku przeżywała 10 Dzień Otwarty. Każdego roku w połowie Adwentu w niedzielne popołudnie do naszej szkoły zapraszani są rodzice uczniów. Wspólnota naszych nauczycieli zawsze stwarza okazje do spotkania z rodzicami w atmosferze zbilżających się Świąt Bożego Narodzenia. Szkoła ma zadanie pomagać rodzinie dziecka w zdobywaniu wiedzy i osiąganiu życiowych sukcesów, którym jest przyszłe, odpowiedzialne życie dorosłe. Taki cel naszej nauczycielskiej kadry jest motywem prowadzenia Dni Otwartych, inaczej Dni Szkoły dla Rodzin. Tak można te dni skonkretyzować.

Wraz z panią dyrektor Dorotą Twaróg w czasie warsztatowych rad pedagogicznych zauważyliśmy, że w spotkaniach z rodzicami potrzebne jest dawanie rodzicom kierunków w których winno zmierzać wychowanie dzieci. Jako szkoła chcemy odpowiadać na potrzeby naszych uczniów, ale będąc przy tym świadomi, że bez rozmowy z rodzicami, bez spotkanie ze środowiskiem, w którym wzrasta nasz uczeń jest to nie możliwe. Dzień otwarty ma kilka wymiarów spotkania z rodzicami. Pierwszym jest ukazanie rodzicom wydarzeń szkolnych, sukcesów poszczególnych klas i uczniów. Wszystko po to by rodzice widzieli owoce pracy, często niezauważonej wielu nauczycieli. Drugim wymiarem jest przypomnienie celów pedagogicznych szkoły. Zawsze  w imieniu nauczycieli do rodziców przemawia pani dyrektor informując gości o ważnych wydarzeniach, ale przy tym zwracając uwagę na niebezpieczeństwa dotyczące kształtowania młodego człowieka. Jest podyktowane tym, że świat stał się w wielu dziedzinach wirtualny poprzez łatwy dostęp do tabletów, smartfonów… Trzecim wymiarem jest część artystyczna. Różne klasy przedstawiają jasełka oraz uczniowie wraz z rodzicami prowadzą kiermasz wykonanych przez siebie świątecznych ozdób. Jednak najważniejszym wymiarem jest spotkanie z ojcami uczniów. Tatusiowie w tygodniu nie mają czasu na spotkanie z wychowawcami. W Dniu Otwartym mają okazję zobaczyć miejsce, w którym ich dziecko spędza większość czasu w tygodniu.

Dziesiąty Dzień Otwarty ukazał, że zbliżenie szkoły do rodzin wychowanków wpływa na całą społeczność. Pogłębia się współpraca w wychowaniu, wzrasta poczucie więzi z Małą Ojczyzną. Poza tym szkoła jest miejscem przekazywania kultury. Zaproszenie rodzin przekazuje coś bardzo ważnego, że wszyscy jako społeczność parafii i gminy w wychowaniu mówimy jednym głosem. Konkretny  głos w przekazywaniu wartości ma wpływ na przyszłe pokolenia Łapanowa a przy tym Polski.

 

ks. Robert Anusiewicz

Galerie

Dzień Otwarty 2017r.

Dzień Otwarty 2017r.

Dzień Otwarty 2017r.

Dzień Otwarty 2017r.

Dzień Otwarty 2017r.

Dzień Otwarty 2017r.

Dzień Otwarty 2017r.

Dzień Otwarty 2017r.

Dzień Otwarty 2017r.

Dzień Otwarty 2017r.

Dzień Otwarty 2017r.

Dzień Otwarty 2017r.

Dzień Otwarty 2017r.

Dzień Otwarty 2017r.

Dzień Otwarty 2017r.

Dzień Otwarty 2017r.

Dzień Otwarty 2017r.

Dzień Otwarty 2017r.

Dzień Otwarty 2017r.

Dzień Otwarty 2017r.

Dzień Otwarty 2017r.

Dzień Otwarty 2017r.

Dzień Otwarty 2017r.

Dzień Otwarty 2017r.

Dzień Otwarty 2017r.

Dzień Otwarty 2017r.

Dzień Otwarty 2017r.

Dzień Otwarty 2017r.

Dzień Otwarty 2017r.

Dzień Otwarty 2017r.

Dzień Otwarty 2017r.

Dzień Otwarty 2017r.

Dzień Otwarty 2017r.

Dzień Otwarty 2017r.

Dzień Otwarty 2017r.

Dzień Otwarty 2017r.

Dzień Otwarty 2017r.

Dzień Otwarty 2017r.

Dzień Otwarty 2017r.

Dzień Otwarty 2017r.

Dzień Otwarty 2017r.

Dzień Otwarty 2017r.