Stołówka

Jesteś tu: » Strona główna » Stołówka

STOŁÓWKA PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁAPANOWIE
PRZYJMUJE ZAPISY NA OBIADY W ROKU SZKOLNYM  2016/2017
 

 

STOŁÓWKA SZKOLNA WYDAJE:

                                  od 02.09.2016r..

  •  śniadanie dla klas"0" a i b
  •  herbatę klasy I-III
  •  dożywianie GOPS wg listy

                                     od 07.09.2016r. 

  • obiady wg zapisów w sekretariacie

 

OPŁATY ZA POSIŁKI DLA UCZNIÓW:

ZUPA                     1,00 zł
II  DANIE                3,00 zł
CAŁY OBIAD         4,00 zł

ZAPISY NA OBIADY PRZYJMUJE  INTENDENT  MARIOLA  LATASIEWICZ
( SEKRETARIAT SZKOŁY PODSTAWOWEJ -  PARTER )

 

OPŁATY ZA HERBATĘ : 3,00 zł na miesiąc

Płatne u wychowawcy do 10 dnia każdego miesiąca

 

WAŻNE INFORMACJE:

1. OPŁATY ZA POSIŁKI NALEŻY WPŁACAĆ NA OKRESY MIESIĘCZNE Z GÓRY,  DO 15 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA, U INTENDENTA    (PROSIMY O TERMINOWE REGULOWANIE NALEŻNOŚCI)
2. OPŁATY WNIESIONE ZA POSIŁKI, A NIE WYKORZYSTANE Z POWODU NIEOBECNOŚCI UCZNIA W SZKOLE, BĘDĄ PRZENIESIONE NA NASTĘPNY MIESIĄC LUB ZWRÓCONE W PRZYPADKU  CAŁKOWITEJ REZYGNACJI Z POSIŁKÓW.
3. ZAMIAR KORZYSTANIA Z OBIADÓW NALEŻY ZGŁOSIĆ MINIMUM 2 DNI WCZEŚNIEJ
4. ZMNIEJSZENIE OPŁAT ZA POSIŁKI MOŻE NASTĄPIĆ TYLKO  PO WCZEŚNIEJSZYM ZGŁOSZENIU NIEOBECNOŚCI  UCZNIA (OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE   14-6134408 ).
5. UCZNIOWIE KORZYSTAJĄCY ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ DO PRZESTRZEGANIA REGULAMINU STOŁÓWKI

Pliki do pobrania