Stołówka

Jesteś tu: » Strona główna » Stołówka

STOŁÓWKA PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁAPANOWIE
PRZYJMUJE ZAPISY NA OBIADY W ROKU SZKOLNYM  2018/2019
 

 

STOŁÓWKA SZKOLNA WYDAJE:

                                  od 04.09.2018r..

  •  śniadanie dla klas"0" a,b i c
                          od 05.09.2018r..
  •  herbatę klasy I-III
  •  dożywianie GOPS wg listy

                                     od 10.09.2018r. 

  • obiady wg zapisów w sekretariacie

 

OPŁATY ZA POSIŁKI DLA UCZNIÓW:

ZUPA                     1,30 zł
II  DANIE                3,70 zł
CAŁY OBIAD         5,00 zł

ZAPISY NA OBIADY PRZYJMUJE  INTENDENT  
( SEKRETARIAT SZKOŁY PODSTAWOWEJ -  PARTER )

 

OPŁATY ZA HERBATĘ : 3,00 zł na miesiąc

Płatne u wychowawcy do 10 dnia każdego miesiąca

 

WAŻNE INFORMACJE:

1. OPŁATY ZA POSIŁKI NALEŻY WPŁACAĆ NA OKRESY MIESIĘCZNE Z GÓRY,  DO 25 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA, U INTENDENTA    (PROSIMY O TERMINOWE REGULOWANIE NALEŻNOŚCI)
2. OPŁATY WNIESIONE ZA POSIŁKI, A NIE WYKORZYSTANE Z POWODU NIEOBECNOŚCI UCZNIA W SZKOLE, BĘDĄ PRZENIESIONE NA NASTĘPNY MIESIĄC LUB ZWRÓCONE W PRZYPADKU  CAŁKOWITEJ REZYGNACJI Z POSIŁKÓW.
3. ZAMIAR KORZYSTANIA Z OBIADÓW NALEŻY ZGŁOSIĆ MINIMUM 2 DNI WCZEŚNIEJ
4. ZMNIEJSZENIE OPŁAT ZA POSIŁKI MOŻE NASTĄPIĆ TYLKO  PO WCZEŚNIEJSZYM ZGŁOSZENIU NIEOBECNOŚCI  UCZNIA (OSOBIŚCIE LUB
TELEFONICZNIE   14-6134408 ).
5. UCZNIOWIE KORZYSTAJĄCY ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ DO PRZESTRZEGANIA REGULAMINU STOŁÓWKI

6. OBIADY WYDAWANE SĄ W GODZINACH OD 12:00 DO 14:00.

Pliki do pobrania